Author: adam

Home / Articles posted by adam
NOWA FARMA LORSOPV – jedna z pierwszych o tej wielkości w kraju na konstrukcji wschód – zachód

NOWA FARMA LORSOPV – jedna z pierwszych o tej wielkości w kraju na konstrukcji wschód – zachód

LORSOPV sp. z o.o. wybudowała nową 1 MW farmę PV w Kępie Borzechowskiej (Gmina Borzechów, powiat lubelski).

To jedna z pierwszych farm fotowoltaicznych w Polsce o takiej wielkości na konstrukcji wschód-zachód.

 • moc zainstalowana: 0,998 MW
 • powierzchnia działki: 0,89 ha

Zastosowano w niej:

 • panele soluxtec 325 W z drenażem wodnym  – 3 072 szt.
 • inwertery huawei 50 KTL  -16 szt.
 • konstrukcja wschód – zachód 15 stopni

 

Ta nowoczesna farma PV wyprodukuje ok. 1000 MWh czystej energii elektrycznej rocznie, zmniejszając nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne i wpływając na poprawę jakości powietrza w Polsce.

 

Ta jak i i inne nasze farmy nie tylko produkuje prąd ale także pełni rolę prezentacyjną i edukacyjną, pozwalając zapoznać się z technologią fotowoltaiczną zainteresowanym inwestorom, samorządowcom czy uczniom lubelskich szkół.

ZAPRASZAMY SZKOŁY !

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zainteresowania istnieje możliwość udostępnia obiektu farmy fotowoltaicznej celem zorganizowania dla uczniów szkół podstawowych i średnich wycieczki w celu poszerzania świadomości ekologicznej.

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

CZYSTA ENERGIA I EDUKACJA – farma PV z możliwością zwiedzania.

CZYSTA ENERGIA I EDUKACJA – farma PV z możliwością zwiedzania.

Spółka KWAZAR ENERGY uruchomiła kolejną swoją farmę fotowoltaiczną.

W miejscowości Marianka powstała instalacja o mocy 0,99 MW, oparta o najnowocześniejsze panele dwustronne produkcji ZNSHINE SOLAR.

Farma PV została już podłączona do sieci i produkuje czystą energię.

Nasza farma nie tylko produkuje prąd ale także pełni rolę prezentacyjną i edukacyjną, pozwalając zapoznać się z technologią fotowoltaiczną zainteresowanym inwestorom, samorządowcom czy uczniom lubelskich szkół.

ZAPRASZAMY SZKOŁY !

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zainteresowania istnieje możliwość udostępnia obiektu farmy fotowoltaicznej celem zorganizowania dla uczniów szkół podstawowych i średnich wycieczki w celu poszerzania świadomości ekologicznej.

 

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

Nasz artykuł w LAJF

O trendach w energetyce odnawialnej i naszej wizji w tym obszarze przeczytacie w magazynie LAJF – strony 24-26

 

POWSTAJE NASZA NOWA FARMA 1MW

POWSTAJE NASZA NOWA FARMA 1MW

W miejscowości Marianka w powiecie Włodawskim powstaje nasza kolejna 1MW farma PV.

Trwają właśnie prace instalacyjne, które powinny zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Będzie to już 4 funkcjonująca farma w naszym portfolio, a wkrótce oddamy do użytku kolejne.

Konkurs dotacji na OZE-ostatnia szansa !

Konkurs dotacji na OZE-ostatnia szansa !

Uwaga!!! Do 28 lutego 2020 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w OZE zlokalizowanych w woj. Lubelskim.

Można dostać dotację na poziomie blisko 65% inwestycji !

To ostatnia taka okazja. Zapraszamy zainteresowanych. Sami również przygotowujemy własne projekty – nie chcemy zmarnować szansy.

Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach,

Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Beneficjenci:

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;
 • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);
 • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;
 • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:

– energia wodna (do 5 MWe),

– energia wiatru (do 5 MWe),

– energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),

– energia geotermalna (do 2 MWt),

– energia biogazu (do 1 MWe),

– energia biomasy (do 5 MWt/MWe),

– energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW).

 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 PLN w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

Intensywność pomocy:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%

– Średnie przedsiębiorstwa: 70%

– Duże przedsiębiorstwa: 60%

 

Wyjątek stanowią projekty typu – budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce, woda) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).

Intensywność pomocy w tym przypadku wynosi :

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%

– Średnie przedsiębiorstwa: 55%

– Duże przedsiębiorstwa: 45%

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

– dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN

– dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN

Uruchomiliśmy pierwszą w Polsce farmę PV na panelach z grafenem.

Uruchomiliśmy pierwszą w Polsce farmę PV na panelach z grafenem.

W roku 2019 uruchomiliśmy w Mariance w powiecie włodawskim pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem paneli z powłoką grafenową.

Na naszej farmie PV o zainstalowanej mocy 1MW zastosowaliśmy panele firmy ZSHINE (firmy z „pierwszej ligi” fotowoltaiki – tzw. TIER1 obejmującej jedynie 2% producentów paneli PV) w których zastosowano GRAFENOWE SZKŁO SAMOCZYSZCZĄCE

Tajemnica tkwi w hydrofilno fotokatalitycznej powłoce grafenu, którą szyba jest pokryta od zewnątrz. Wykorzystywany jest tu proces fotokatalizy, czyli rozkładu zanieczyszczeń organicznych, osadzających się na powierzchni szyby, pod wpływem promieni UV.

Hydrofilne właściwości powłoki powodują, że rozłożony brud swobodnie spływa z szyby wraz z deszczem lub strumieniem wody. Ponadto hydrofilność przyczynia się do równomiernego schnięcia całej szyby po kontakcie z wodą i nie pozostawia żadnych smug podeszczowych. Zabrudzenia paneli fotowoltaicznych odpowiada prawie za 10% strat w uzyskach energii słonecznej.

 

Czas inwestycji w OZE

Czas inwestycji w OZE

CZAS INWESTOWAĆ W ENERGETYKĘ ODNAWIALNĄ – oszczędzać i zarabiać.

Rozmowa z Krzysztofem Szydłowskim, inwestorem, ekspertem i promotorem OZE.

Od kliku miesięcy ceny energii elektrycznej na giełdzie gwałtownie rosną – wzrost przekroczył już 70% – i będą wysokie też w latach kolejnych, gdyż uczestnicy giełdy zawierają kontrakty na dwa – trzy lata do przodu. Odbiorcy energii już wkrótce to odczują, a najbardziej samorządy i przedsiębiorcy – zwłaszcza ci,którzy zużywają w procesach produkcji znaczne ilości prądu.

Skąd tak wysoki wzrost cen ?

Czynników jest wiele. Jednak najważniejszym z nich jest nasze zapóźnienie w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i oparcie krajowego systemu energetycznego na elektrowniach węglowych.

Unia Europejska, której jesteśmy częścią, przyjęła, iż do 2020 roku wspólnota zrealizuje w obszarze energetyki normę nazywaną „3×20”. Oznacza to, iż zobowiązaliśmy się zmniejszyć emisję CO2 o 20%, zmniejszyć zużycie energii przez urządzenia o 20% oraz zwiększyć udział  energii odnawialnej w całym bilansie energetycznym do 20%.

Polska wynegocjowała łagodniejsze wskaźniki – na 2020 rok ma przyjętą normę dla redukcji CO2 na poziomie 15%, ale obecny stan realizacji wynosi 11%, a w transporcie zaledwie 4 %.

Przez ostatnie lata prowadziliśmy niewiele inwestycji w OZE czego skutek jest taki, że dla porównania Polska ma dziś 400 MW zainstalowanej fotowoltaiki, a Niemcy 44 000 MW –  czyli my mamy zaledwie 1 % tego co oni. Nie lepiej jest z wiatrakami czy elektrowniami wodnymi.

Inwestycji nie przybywa, a koszty ich braku rosną przekładając się na cenę energii. Opłata za emisję CO2, którą płacimy jako kraj wzrosła ostatnio z 5 euro, do 25 euro za tonę (i będzie coraz wyższa w przyszłości). A trzeba pamiętać, że Polska energetyka aż w 80% jest oparta na węglu – przez co jest cztery razy bardziej emisyjna niż niemiecka czy czeska (gdzie udział energetyki węglowej stanowi jedynie 20 – 30%, a dodatkowo emisyjność z tony węgla jest o połowę mniejsza). To właśnie gwałtowna podwyżka opłat za emisje CO2 spowodowała tak ostry wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich miesiącach tego roku.

Co zatem nas czeka w najbliższej przyszłości ?

Wzrost kosztów funkcjonowania firm i instytucji – ale podwyżki cen prądu nie uderzą w tym samym czasie we wszystkich. Wiele firm i samorządów ma zakontraktowaną energię po określonej cenie na rok-dwa do przodu. Prędzej czy później jednak podwyżki przyjdą. To zaś przełoży się na niższą konkurencyjność naszych firm, wzrost cen towarów oraz usług i ostatecznie dotknie nas wszystkich.

Rząd wprawdzie zapowiada wsparcie wyrównawcze dla osób fizycznych, samorządów i firm. To jednak działanie doraźne (no i realizowane kosztem całego społeczeństwa), a nam potrzeba długofalowej strategii i realnych zmian w systemie energetycznym.

Wszyscy zaczynają sobie w Polsce uświadamiać, że w sferze energetyki jesteśmy na szarym końcu Europy, a przez to mamy nie tylko drogi i często niestabilny prąd, ale też najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej – pokazują to ostatnio dobitnie mapy smogu. Inni są daleko przed nami osiągając już pond 50% pozyskiwanej energii z OZE. Dlatego i my musimy wyraźnie przyspieszyć.

Obecny rząd podjął w końcu szereg cennych inicjatyw w tym zakresie – przede wszystkim stawiając na rozwój fotowoltaiki. Trzeba bowiem wiedzieć, że system energetyczny w Polsce jest przestarzały i niewydolny, a najbardziej objawia swoje słabości latem – gdy stan wód obniża się i nie można skutecznie chłodzić przegrzanych bloków węglowych. Wtedy – dla uzupełnienia braków i stabilizacji sieci – idealnie sprawdza się fotowoltaika, która akurat w lecie produkuje najwięcej prądu.

W związku z powyższym rząd przewiduje, że dla stabilności systemu do końca
2020 r. potrzeba w Polsce wybudować ok. 3600 MW elektrowni słonecznych (pamiętamy, że jest ich dziś zaledwie 400 MW). Są już podjęte konkretne kroki w tym kierunku. Odbyły się trzy aukcje energii – ostatnia pod koniec listopada br.
W pierwszej aukcji Rząd zamówił 83 MW, w drugiej ponad 300 MW, w trzeciej 550 MW, a kolejna – już w 2019 – ma być aż na 1000 MW. Inwestycje będą realizowane w 2019 i 2020 roku.

Warto zwrócić uwagę także na ogłoszoną strategię rozwoju Polski do roku 2040, w której zapisano budowę 12 000 MW fotowoltaiki. To wszystko powinno przynieść pożądane efekty. Ale to dopiero początek długiej drogi.

Czy to oznacza, że warto teraz inwestować w fotowoltaikę ?

Oczywiście że tak – zwłaszcza, że jest to teraz opłacalne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Po pierwsze mamy zachęty rządowe i jeśli wygramy aukcje otrzymujemy gwarancję ceny na okres 15 lat – to pozwala na stabilne planowania biznesu i rzadko jest osiągalne w innych gałęziach gospodarki. Po drugie rośnie sprawność paneli słonecznych i jednocześnie mocno spada ich cena (nawet o 30%) – m.in. ze względu na zniesienie przez UE ceł na panele produkowane w Chinach (a to gro światowej produkcji), rozwój technologii oraz nasycenie części rynków zbytu przy jednoczesnej nadprodukcji paneli.

Możemy zatem za połowę tego co trzy lata temu wybudować farmę fotowoltaiczną na mniejszej powierzchni, produkującą więcej energii i przynoszącą 70-80% więcej zysków. Jeśli dodatkowo ulokujemy naszą elektrownię na obszarze certyfikowanego przez Ministerstwo Energii klastra energetycznego (jakim jest np. nasz klaster we Włodawie) możemy liczyć w przyszłości na dodatkowe korzyści.

Czy każdy może inwestować w energię słoneczną ?

Oczywiście. Mówiąc o inwestowaniu w fotowoltaikę zachęcam przedsiębiorców i samorządowców do myślenia zarówno w kategorii dużych, przemysłowych instalacji jak również do zadbania o własne potrzeby energetyczne – instalowaniu paneli słonecznych na dachach swoich firm i instytucji. To się po prostu opłaca. A to najważniejsza z motywacji. Własna instalacja pozwala zdecydowanie obniżyć koszty funkcjonowania, uniezależnić się od zewnętrznych dostaw energii i ostatecznie zdobyć przewagę konkurencyjną. Dlatego wszyscy duzi i przewidujący przedsiębiorcy już inwestują.

Dla przykładu w Niemczech na 44 tys. MW. 70% instalacji umiejscowiona jest na dachach wszelkiego rodzaju obiektów; przemysłowych, instytucji publicznych, biurowców, bloków mieszkalnych, sklepów wielkopowierzchniowych, domów jednorodzinnych. Jeśli ktoś ma odpowiedni dach lub wolna przestrzeń na działce, nie powinien się zastanawiać tylko budować. Jeśli nasze zużycie prądu jest wysokie to instalacja zwróci nam się w ciągu kilka lat, a przez kolejne 20 będziemy mieli prąd za darmo.

No dobrze – podjęliśmy decyzję o inwestowaniu we własną instalację fotowoltaiczną. Ale to wszystko jest bardzo skomplikowane. Jak do tego się zabrać? Co Pan radzi z perspektywy doświadczonego inwestora?

Faktycznie. Ktoś kto po raz pierwszy podchodzi do tematu może czuć się zagubiony. Na rynku oferuje się dziś setki firm – dostawców technologii, projektantów, wykonawców, a każda z nich zachwala swoje rozwiązanie, produkty i usługi. Trzeba mieć świadomość, że wiele z tych firm ma niewielkie lub zerowe doświadczenie na polskim gruncie, a wiedzę czysto teoretyczną – i to „zaimportowaną” od dostawców technologii, którzy zdobywali ją w często innych warunkach geograficzno – klimatycznych. O zawrót głowy też może przyprawić „rozstrzał” cenowy – wiele firm korzystając z naszej niewiedzy i niemożliwości obiektywnej weryfikacji przez nas przekazywanych informacji zawyża ceny lub oferuje mniej efektywne czy trwałe ale tańsze (a dla nich bardziej zyskowne) rozwiązania.

Dlatego – zwłaszcza w przypadku inwestycji większych, bardziej skomplikowanych podejmowanych przez firmy czy instytucje, warto skorzystać z doradztwa instytucji, takiej jak nasza. Instytucji posiadającej ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w realizacji własnych inwestycji i testowaniu wielu różnych rozwiązań technologicznych.

Posiadamy największe w kraju, wielokrotnie nagradzane laboratoria fotowoltaiczne gdzie na 6 ha testujemy szereg rozwiązań technologicznych i dziś już wiemy co w naszych warunkach jest dobre a co nie.

Obiektywne doradztwo pozwoli oszczędzić wiele pieniędzy, wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie technologiczne i projektowe, uniknąć wielu błędów – a trzeba pamiętać że dana instalacja jest tak efektywna jak jej najsłabsze ogniwo. Awaria lub wadliwe działanie któregoś komponentu, błąd konstrukcyjny czy projektowy – to wszystko może się zemścić w postaci mniejszej produkcji energii, mniejszych zysków, a często szybszego zużycia podzespołów naszej instalacji i ich częstszymi awariami. A błędów tych naprawdę może być wiele – sami ich jako pionierzy w Polsce popełniliśmy kilka (na szczęście odwracalnych)  zatem warto uczyć się na naszych – nie własnych.

Ważna rzecz – przy lokowaniu dużej instalacji z zamiarem sprzedaży energii, warto aby nasza farma znalazła się w obszarze certyfikowanego klastra energii. To daje nie tylko przewagę w ubieganiu się o środki, dostępie do wiedzy ale także możliwość uzyskiwania większych zysków ze sprzedawanej energii. Klastry bowiem docelowo mają otrzymać możliwość uzyskania preferencyjnych taryf oraz możliwość sprzedaży sąsiedzkiej. Zwłaszcza ta druga forma to obopólna korzyść dla producentów i odbiorców energii (jeden zarabia więcej drugi wydaje mniej).

Wracając do procesu projektowania naszej instalacji. Pamiętajmy że służyć ma nam ona przez min. 25 lat i najlepiej by była to „służba” bezawaryjna i efektywna. Jeśli chcecie mieć Państwo co do tego pewność warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Jeśli zdecydujecie się skorzystać z naszej pomocy to możemy zaoferować przede wszystkim:

– przeprowadzenie analizy opłacalności i efektywności danej inwestycji

– doradztwo technologiczne w zakresie wyboru technologii, podzespołów, konfiguracji sprzętu, doboru systemów do monitoringu i optymalizacji pracy instalacji, wyboru dostawców  i wykonawców instalacji

– techniczny projekt instalacji

– pomoc w przeprowadzeniu wszystkich procesów inwestycyjnych (decyzje środowiskowe, pozwolenia, decyzje przyłączeniowe do sieci, koncesje)

– pozyskiwanie dotacji – opracowanie wniosku, studium wykonalności lub biznesplanu, dokumentów środowiskowych i innych dokumentów wymaganych konkursem

– obsługa realizacji projektów z dotacją – w tym bezpieczne procedury przetargowe i rozliczenia finansowe

– przygotowanie dokumentacji na aukcje energii i obsługa udziału w aukcji

– wykonawstwo lub nadzór nad realizację inwestycji

No i jako bonus zaproponuję coś czego chyba nie oferuje nikt inny – w oparciu o przeprowadzone już przez nas prace badawcze i wypracowane rozwiązania możemy przeprowadzić proces optymalizacji pracy farmy fotowoltaicznej, który pozwoli na osiągnięcie nawet ok.10% większego uzysku energii. To w skali 25 lat daje wartą zachodu sumę – ok. 250% rocznego „uzysku” !

Dodatkowo – jako inicjatorzy i koordynatorzy certyfikowanego i wyróżnionego przez Ministerstwo  Energii klastra oferujemy pomoc samorządom i firmom w tworzeniu lokalnych klastrów energii i przeprowadzaniu procedury certyfikacji. Klastry to nowa i obiecująca inicjatywa naszego rządu – docelowo klastry mają stać się samobilansującymi się wspólnotami energetycznymi wytwórców i odbiorców. Ich rozwój wspierany ma być poprzez szereg narzędzi i zachęt – atrakcyjne taryfy klastrowe, łatwiejszy dostęp do dotacji i kredytów, specjalne środki na realizacje projektów w ramach klastrów (np. w obszarze zarządzania energią, handlu sąsiedzkiego, usług zagregowanych jak DSR i wirtualna elektrownia). Klastry energii to obszar dla rozwoju nowych, nieznanych dotąd produktów i usług. My sami opracowujemy kilka takich nowości i prowadzimy w tym celu intensywne prace badawcze.

Zapraszamy na konsultacje – są one bezpłatne. Koszty poszczególnych zlecanych nam prac ustalamy z inwestorem indywidualnie. Możemy zapewnić, że jako Lubelska Agencja Zrównoważonej Energetyki jesteśmy bardzo konkurencyjni.

Więcej szczegółów o naszych inicjatywach i ofercie na stronach: www.sis-dotacj.pl, www.klasterwlodawa.pl, www.oze-invest.pl 

Mamy Certyfikat Ministerstwa Energii i wyróżnienie !

Mamy Certyfikat Ministerstwa Energii i wyróżnienie !

W dniu 6 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie odebraliśmy Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem

„za pionierskie przedsięwzięcie w sektorze energetyki rozproszonej”

To potwierdzenie skuteczności naszej pracy na rzecz budowy systemu energetyki rozproszonej w powiecie włodawskim.

Certyfikat jest przepustką do środków na inwestycje i działania związane z rozwojem Klastra, a także gwarantem jakości dla naszych partnerów.

Do 3 mln dotacji dla Twojej Firmy – ostatni konkurs z RPOWL

Do 3 mln dotacji dla Twojej Firmy – ostatni konkurs z RPOWL

UWAGA – to ostatnia szansa na dotację z UE dla Twoje firmy
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Wkrótce rusza konkurs z poddziałania 3.7 RPOWL.
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o maksymalnie 3 mln dotację na pokrycie maksymalnie 70% kosztów projektu

Celem projektu powinno być TWORZENIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW/USŁUG POPRZEZ WDROŻENIE (WŁASNYCH LUB NABYTYCH) WYNIKÓW PRAC B+R.

Brzmi skomplikowanie? Pozornie. Z nami pozyskanie dotacji nie będzie trudne – zajmiemy się nie tylko procesem przygotowania dokumentów aplikacyjnych na konkurs (wniosku, biznesplanu, planu rozwoju eksportu, strategii marketingowej itp.)
ale także obsługą współpracy ze środowiskiem naukowym, które zapewni nam transfer wyników badań konieczny do uzyskania wysokiej punktacji w konkursie.

Na co można wydać środki:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Czy nasza usługa jest kosztowna? Nie – idziemy po dotację razem, a większość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od sukcesu i wypłacana etapami po realizacji i rozliczeniu poszczególnych wniosków o płatność – my opiekujemy się klientem od początku do końcowego rozliczenia.

Jesteśmy doświadczoną i skuteczną w pozyskiwaniu instytucją doradczą ale także samodzielnym inwestorem – co odróżnia nas wyraźnie od konkurencji.
Sami realizujemy własne projekty inwestycyjne z udziałem dotacji, dlatego potrafimy lepiej zrozumieć potrzeby biznesu i z większą odpowiedzialnością planować realizację projektu zarówno pod kątem jego wykonalności, prawidłowości wszelkich procedur jak i rozliczeń.
My w odróżnieniu od innych nie wpisujemy do wniosku rzeczy nierealnych tylko po to by uzyskać wyższą punktację – wiemy że może to kosztować przedsiębiorcę zwrotem dotacji. My również byśmy stracili co motywuje nas do tworzenia wykonalnych projektów.

Czy jesteśmy skuteczni i wiarygodni ?
Nic tak nie przekonuje jak przykłady. Oto ostatnie sukcesy naszych klientów:

LCM Sp. z o.o.:   3 mln dotacji dla firmy z Lubartowa na wyposażenie hali produkcyjnej elementów konstrukcji magazynowych, budowę lakierni proszkowej oraz stworzenie oprogramowania do automatyzacji procesu przeglądów okresowych systemów wysokiego składowania.

VELKOM Sp. z o.o.: 2 mln dotacji dla firmy z Garbowa na zakup nowoczesnych maszyn do produkcji tapet oraz stworzenie wielojęzycznej platformy IT do automatyzacji procesu projektowania i zamawiania tapet przez klientów sieci współpracujących z Velkom sklepów na terenie całej Europy.

a także:

 • Hotel Victoria–rozbudowa i wyposażenie hotelu. Projekt 1.8 mln zł. Dotacja 1 mln zł.
 • Cejsi Carrozbudowa stacji kontroli pojazdów. Projekt 1,37 mln zł. Dotacja 950 tys. zł.
 • Cartronic. Rozbudowa zakładu. Projekt 353 tys. zł. Dotacja 340 tys. zł.
 • Agnieszka Lisiak – Pracownia Stolarska. Projekt 485 tys. zł. Dotacja 340 tys. zł.
 • Er Art. rozbudowa drukarni. Projekt 500 tys. zł. Dotacja 300 tyś. zł.
 • Zbigniew Górka – rozbudowa Hotelu „Montis”. Projekt 2,8 mln zł. Dotacja 1,8 mln zł.
 • Leśna Ryba–rozbudowa ośrodka wypoczynkowego. Projekt 1,9 mln zł. Dotacja 990 tys. zł.
 • Adam Bieliński – warsztat samochodowy. Projekt 220 tyś. zł. Dotacja 155 tys. zł.
 • Visoderm – gabinet medycyny kosmetycznej. Projekt 407 tyś. zł. Dotacja 203 tys. zł.
 • Złoty Kurczak – restauracja – Projekt 1,78 mln zł. Dotacja 963 tys. zł.
 • Instalacja fotowoltaiczna 0.4 MW. Projekt 171 tys. zł. Dotacja 90 tys. zł.
 • Energetyk. Instalacja fotowoltaiczna 0.4 MW. Projekt 140 tys. zł. Dotacja 74 tys. zł.
 • PUH „AB”. Instalacja fotowoltaiczna 0.40 MW. Projekt 171 tys. zł. Dotacja 90 tys. zł.
 • FFS Sp. z o.o. Farma fotowoltaiczna 1 MW. Projekt 4,8 mln. zł. Dotacja 2,1 mln. zł.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Farma fotowoltaiczna 1MW.           Projekt 5 mln. zł. Dotacja 3 mln zł.
 • LAZE. Farma PV 1 MW (+ wygrana aukcja energii). Projekt 3,6 mln. zł. Dotacja 1 mln. zł.
 • KWAZAR Sp. z o.o.: Farma PV 1 MW. 2,5 mln dotacji.
 • LAZE. Farma PV 1 MW (+ wygrana aukcja energii). Projekt 3,6 mln. zł. Dotacja 1 mln. zł.
 • Cejsi CarFarma PV 0,6 MW oraz instalacja dachowa 0,32 MW. Projekt 2,3 mln. zł. Dotacja 1,3 mln zł. (+ zwycięski wniosek na aukcję energii),
 • Zbigniew Górka – termomodernizacja. Projekt 157 tys. zł. Dotacja 94 tys. zł.
 • Leśna Ryba – termomodernizacja. Projekt 330 tys. zł. Dotacja 199 tys. zł.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kontaktu z nami.

Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą chętnie zaprezentujemy jej szczegółowy zakres w bezpośredniej rozmowie.

GRUPA SIS
tel: 81 534 32 00, e-mail: info@sis-dotacje.pl , ul. Długa 5/75 Lublin

www.sis-dotacje.pl, www.oze-invest.pl, www.klasterwlodawa.pl