Author: adam

Home / Articles posted by adam (Page 2)
Włodawski Klaster Energii – współpraca z PGE

Włodawski Klaster Energii – współpraca z PGE

Największy operator sieci w Polsce – PGE DYSTRYBUCJA S.A. – angażuje się w rozwój Włodawskiego Klastra Energii.

Przedstawiciele PGE i Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych jako lider Klastra podpisali umowę o współpracy i odbyli szereg spotkań konsultacyjnych, podczas których omówiono możliwości przyszłej kooperacji i obszary zaangażowania PGE w rozwój naszej inicjatywy klastrowej. PGE przekazało nam szczegółowe dane dotyczące infrastruktury sieci dystrybucyjnej, struktury zużycia energii i planów inwestycyjnych. Dane te posłużą nam do lepszego planowania działań inwestycyjnych w ramach tworzonej strategii rozwoju Klastra.

Cieszymy się, że największy operator sieci w Polsce będzie wspólnie z nami budował nowoczesne, inteligentne rozwiązania w obszarze dystrybucji energii.

Włodawski Klaster Energii z technologią Smart Grid

Włodawski Klaster Energii z technologią Smart Grid

Firma ATENDE SOFTWARE – współwykonawca międzynarodowego projektu UPGRID, dofinansowanego z unijnego programu Horyzont 2020 chce objąć nasz klaster pilotażowym wdrożeniem.

Konsorcjum 19 podmiotów z siedmiu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii oraz Polski, zbudowało innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo sieci energetycznych. Dzięki temu system dystrybucji energii elektrycznej zyska nowy poziom elastyczności, pozwalający na zarządzanie przepływami, których złożoność rośnie z każdym podłączonym źródłem energii, np. panelem fotowoltaicznym czy farmą wiatrową.

Naszym wspólnym celem jest zbudowanie dla Klastra systemu integrującego wytwarzanie energii, dystrybucję, zarządzanie operacyjne siecią energetyczną i ciągłością dostaw, zarządzanie rynkiem energii, obsługę klienta oraz obsługę nowych usług dla klientów końcowych, w tym związanych z zarządzaniem siecią domową.

SIS LIDEREM POWOŁANEGO WE WŁODAWIE KLASTRA ENERGII

SIS LIDEREM POWOŁANEGO WE WŁODAWIE KLASTRA ENERGII

12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włodawie powołano do życia Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE. Do Klastra przystąpiły JST, przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane wspólnym wytwarzaniem, obrotem i konsumpcją wyprodukowanej energii.

Celem Klastra jest zwiększenie niezależności energetycznej Powiatu przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści ekonomicznych wytwórcom energii jak i jej konsumentom.

Więcej https://powiatwlodawski.pl/web/guest/aktualnosci?id=1122

DOTACJE – wnioski, obsługa przetargów, rozliczenia i sprawozdawczość

DOTACJE – wnioski, obsługa przetargów, rozliczenia i sprawozdawczość

Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu i obsłudze wielomilionowych dotacji z UE na OZE. Na projekty własne i klientów pozyskaliśmy ponad 50 mln złotych. Zajmujemy się także na zlecenie klientów obsługą projektów dotacyjnych: realizacja przetargów, prowadzeniem rozliczeń i sprawozdawczości – tak aby aby realizacja projektu przebiegała zgodnie z prawem i zasadami UE, bez uchybień i konieczności zwrotu środków.

Continue Reading

Kryształowa Cegła – PTM

Kryształowa Cegła – PTM

W 2016 r. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe przyznało kompleksowi farm SIS nagrodę “Najlepsza inwestycja budowlana po obu stronach wschodniej granicy UE” za wdrażanie inwestycji przyjaznych środowisku, w kategorii “Partnerstwo dla Natury – Ekoinwestycje – ochrona Ziemi, Powietrza i Wody.