DOTACJE – wnioski, obsługa przetargów, rozliczenia i sprawozdawczość

Home / Oferta / DOTACJE – wnioski, obsługa przetargów, rozliczenia i sprawozdawczość
DOTACJE – wnioski, obsługa przetargów, rozliczenia i sprawozdawczość

Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu i obsłudze wielomilionowych dotacji z UE na OZE. Na projekty własne i klientów pozyskaliśmy ponad 50 mln złotych. Zajmujemy się także na zlecenie klientów obsługą projektów dotacyjnych: realizacja przetargów, prowadzeniem rozliczeń i sprawozdawczości – tak aby aby realizacja projektu przebiegała zgodnie z prawem i zasadami UE, bez uchybień i konieczności zwrotu środków.

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje z programów unijnych oraz ze środków krajowych. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.

Zajmujemy się opracowaniem wniosku o dotację i wymaganej dokumentacji, obsługą realizacji projektu i jego rozliczeniem. Dla naszych klientów opracowujemy :

  • fiszki projektowe/karty projektu
  • wnioski aplikacyjne
  • studia wykonalności

OBSŁUGA REALIZACJI PROJEKTU DOTACYJNEGO – obejmuje:

A) Przeprojektowanie farmy dostosowujące projekt do stanu technologii i najlepszych praktyk (Państwa instalacja projektowana była zapewne wiele miesięcy temu. Dziś – w związku z dużą dynamiką rozwoju technologii i prawa – trzeba dostosować projekt do aktualnej oferty rynkowej, do optymalnej współpracy z operatorem sieci dystrybucyjnej i jego wymogami, a także zoptymalizować pod kątem maksymalnej efektywności)

B) Przeprowadzenie procesu zamówień w oparciu o nową, zmienioną procedurę stosowania zasady konkurencyjności (przygotowanie zapytań, specyfikacji, obsługa procesu ogłaszania zamówień i wyboru ofert, protokoły odbioru, właściwe opisy dokumentów).

C) Sporządzanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, korespondencję z Instytucją Wdrażającą, obsługa potencjalnych zmian i przesunięć w projekcie, składanie wyjaśnień, uzupełnień – tak aby projekt zrealizować bez nieprawidłowości i by nie powstała konieczność zwrotu części lub całości dotacji.

D) Doradztwo w zakresie realizacji projektu tak aby przeprowadzony został zgodnie z przepisami prawa i regułami wydatkowania środków unijnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *