DORADZTWO specjalistyczne DLA BIZNESU oraz samorządów

Home / Oferta / DORADZTWO specjalistyczne DLA BIZNESU oraz samorządów
DORADZTWO specjalistyczne DLA BIZNESU oraz samorządów

Bazując na ponad 20 letnim doświadczeniu prowadzimy na rzecz JST i przedsiębiorców specjalistyczne szkolenia i doradztwo w obszarze prawa, procesu inwestycyjnego, PR, marketingu, pozyskiwania dotacji, współpracy ze środowiskiem naukowym i realizacji projektów B+R. Wykonujemy m.in. audyty, biznesplany, analizy środowiskowe i pomagamy wdrażać ISO.

Obszary doradztwa specjalistycznego 

 

finanse i pozyskiwanie dotacji

 • Analiza i ocena potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej wraz z rekomendacjami w zakresie źródeł finansowania typu kredyty, pożyczki, dofinansowanie UE, akcje, obligacje, fundusze venture, anioły biznesu itp.
 • Wniosek na potrzeby aplikowania o dofinansowanie UE w raz z załącznikami
 • Biznes plan/studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o dofinansowanie UE lub inne
 • Plan rozwoju eksportu na potrzeby aplikowania o dofinansowanie UE
 • Wniosek o kredyt inwestycyjny z biznes planem

marketing

 • Uproszczona analiza rynku
 • Projektowanie kampanii marketingowej, promocji marki lub produktu
 • Opracowanie koncepcji strategii komunikacyjnej firmy
 • Opracowanie strategii działań Public Relation

organizacja i zarządzanie

 • Coaching i doradztwo indywidualne
 • Doradztwo w dziedzinie inicjatyw klastrowych
 • Wstępne rekomendacje w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej, zatrudnienia, procedur regulujących organizację i zarządzanie, a także optymalizacji kosztów lub podatkowej przedsiębiorstwa

doradztwo prawne

 • Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • Analiza uwarunkowań prawnych planowanej inwestycji
 • Plan działań niezbędnych w procedurze patentowej

doradztwo technologiczne

 • Audyt technologiczny
 • Audyt energetyczny
 • Audyt wzorniczy
 • Plan zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Koncepcja doboru optymalnych parametrów maszyn, urządzeń, technologii oraz materiałów dla danego procesu – inwestycji
 • Wstępny program prac badawczo-rozwojowych na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa
 • Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *