SIS zoganizował konferencję „Energetyka odnawialna – nowy model biznesowy.”

Home / Aktualności / SIS zoganizował konferencję „Energetyka odnawialna – nowy model biznesowy.”
SIS zoganizował konferencję „Energetyka odnawialna – nowy model biznesowy.”

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych wraz ze Stowarzyszeniem Prosumentów OZE w dniu 26.03.2015 w sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego zorganizowało konferencję pod tytułem: „Energetyka odnawialna – nowy model biznesowy Województwa Lubelskiego.”

O odnawialnych źródłach energii mówili Sławomir Sosnowski, marszałek woj. lubelskiego, Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiciele nauki i biznesu. Lubelskie doświadczenia we wdrażaniu OZE zaprezentował Krzysztof Szydłowski, prezes zarządu SIS.

Konferencja zgromadiła ponad 500 osób – samorządowców, przdsiębiorców, naukowców i przdstawicieli branży.

Prezentacje prelegentów:

1. Marceli Niezgoda – Wsparcie rozwoju OZE
w perspektywie finansowej UE 2014-202

2. Krzysztof Szydłowski – Doświadczenia we wdrażaniu OZE

3. Marek Flasiński – Energetyka odnawialna nowy model biznesowy w woj. lubelskim

4. Prof. Mirosław Wendeker – Magazynowanie energii z OZE

5. Mieczysław Olech – Procedura przyłączania nowych instalacji do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

6. Marek Szałas – Rynek praw majątkowych na TGE

7. Dr Ryszard Rabiega – Pierwsza Spółdzielnia Energetyczna

8. Magdalena Rynkun – Wsparcie OZE w RPO WL

9. Stanisław Zieliński – Finansowanie OZE inwestycji niskoemisyjnych przez BOŚ S.A.

Sponsorzy konferencji „Energetyka odnawialna – nowy model biznesowy Województwa Lubelskiego.”

PARTNER KLUCZOWY:

www.lublin.pgedystrybucja.pl


PARTNER GŁÓWNY FINANSOWY:

www.bgk.com.pl


GŁÓWNI PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

www.maybatt.pl

www.projekt-solartechnik.pl

www.elektromontaz-lublin.pl
www.maybatt.pl
www.solarpark-zamosc.pl


SPONSORZY:

www.marboss.pl

www.mp-tec.pl

www.alterpower.pl
www.lpec.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *